«ترین های» سال ۲۰۱۵ در عرصه فوتبال

«ترین های» سال ۲۰۱۵ در عرصه فوتبال

یک شب بعد از حرکات نمایشی نیمار و برد خفیف لیورپول، ۲۰۱۵ نیز تبدیل به گذشته می شود؛ سالی مهیج و پرماجرا برای فوتبال که با خاطره های زیادی به یاد آورده خواهد شد. فوتبال تا آخرین ثانیه های سال در نقاط مختلف دنیا جریان داشت و حالا در آغاز سال تازه، با آرزوهایی تزیین شده […]